dedecms织梦文章页面和栏目页面获得返回顶级栏目链接的方法,注意是顶级
<a href="{dede:field.typeid runphp='yes'"}
   global $dsql ;
   $reid = $dsql->GetOne("SELECT reid FROM dede_arctype where id=@me");
   $reid = $reid['reid'];
   $typename = $dsql->GetOne("SELECT typedir FROM dede_arctype where id=$reid");
   @me=str_replace('{cmspath}','',$typename['typedir']);
{/dede:field.typeid}"  class="head-go-return">
{dede:field.typename/}</a>
文章页面获得上级栏目链接的方法
{dede:type}[field:typeurl/]{/dede:type}
获得上级栏目修改增加函数的方法
{dede:field.typeid function='typelink(@me)'/}