pbootcms网站模板自带幻灯片代码详解
{pboot:slide gid=* num=*}
<img src="[slide:src]">
{/pboot:slide}   
控制参数:
gid=*  分组,必填,用于控制需要输出的幻灯片分组
num=*  数量,非必填,用于控制需要输出的数量,默认为5个
[slide:n]    序号从0开始
[slide:i]    序号从1开始
[slide:id]    编号
[slide:src]    图片地址
[slide:link]    链接地址
[slide:title]    标题
[slide:subtitle]    副标题
  • 案例演示

{pboot:slide gid=1 num=10}
<div class="swiper-slide"><a href="[slide:link]" class="item" style="background-image: url([slide:src]);">[slide:title]</a></div>
{/pboot:slide}